Sealboy magneta

Posesveiser

Sealboy magneta


Art Nr.: Sealboy 321 (1)

Sealboy serien består av en komplett serie manuelt betjente impuls posesveisere, med forskjellige størrelserog alternativer. Dette er en brukervennlig og sikker maskinen, og er ideell for pakking av små serier.Maskinen kan arbeide med pre-fabrikerte poser, så velsom med tubeformet folieNår du arbeider medtubeformet foliekan maskinen produsere ulike lengdeposer ved å bruke den integrerte kniven.
Timeren sikrer den forespurte sveisetiden. Maskinen er enkel å betjene ved å trykke ned den vertikale avsluttsveisearmen. Sveisearmen vil bli holdt nede av et magnetisk sluttstykke. Når syklustid ferdig slipper det magnetisk sluttstykke armen, og syklusen er fullført.Maskinen kan jobbe med alle typer termoplastfilmer(polyetylen, polypropylen og tynne laminater).