Filmkuttemaskin

Vi har egen filmkuttelinje. Dette for å  ha  kortest mulig leveringstid, og kunne levere alle filmbredder til en hver tid og ikke minst til veldig konkurranse dyktig priser.