Laserperforering av filmen med Relock System

Relock er et system som brukes på puteposer. Systemet består av en laserperforator og en etikettapplikator.  Systemet er monter på filmtårnet til maskinen.

Systemet kan brukes på blank ellet trykt film. Når ønsket filmområde passerer foran lasersystemet, utføres laserperforeringen og kutter delvis filmen i ønsket form. Laserperforatoren skaper en vindusåpning. Etikettapplikatoren setter deretter en etikett over vinduet. Filmen kjørers deretter inn i maskinen og emballerer ønsket produkt.
Pakken er nå enkel å åpne og lukke.

Vindusstørrelsen op plasseringen kan enkelt endres.